פוסט לחודש אלול

שלום וברכה לקוראי אשפתון.

עם שאנחנו בין הזמנים, בחודש אלול,

וקולות מוכרים כמעט נשמעים אלינו מחדרי הכוכים של בתי הכנסת ברחובות הקטנים

שמובילים אל ביתינו,

אשפתון וכותביו עמלים על מאמרים חדשים ומעניינים.

להמשיך לקרוא