אני מירושלים

מילים והקראה: רונה ברנס

צילום: חמוטל וכטל, בריכת חזקיהו, ירושלים, 2015

[מחוץ לזמן ומחוץ למקום]

להמשיך לקרוא