ובחוץ היסעורים

 whiteשיר מזמור


white

אל תשאל אותי מה אני עושָׂה

כי אני כותבת.

תראֶה:

כל הטוב הזֶה

מקיף אותנו כאן,

מבטיח לנו שקט.

ובחוץ היסעורים

זימזומם מתמיד

ומקומם.

ובכל זאת חתולה אחת שחורה

מתמסרת לשנתה

גופה קודר בתוך קטיפה

שהנחנו לה לנוח.

ובחוץ היסעורים

כאז עתה הם מבקשים,

וזימזומם

עקבי ומקומֵם.

להמשיך לקרוא