איך נשמעת מלחמה מרחוק?

white

לקראת יום הזכרון, 2015

black line 21

*

איך נשמעת מלחמה מרחוק?

היא נשמעת כך:

להמשיך לקרוא