אשת חיל מי ימצא

רונה ברנס

[הדברים הבאים פורסמו בשינוי מה גם באתר "העין השביעית" ]

רציתי רק להעיר הערה קטנה מאוד על הערה קטנה אחרת שיצאה מבית הנשיא בירושלים, לרגל הענקת אותות הצטיינות ל-12 נשות ואנשי מוסד. אמנם, אולי הבעיה העיקרית עם ההערה הקטנה הזו, הוא בדיוק קוטנה היחסי. שהרי ככל שהערה קטנה יותר, כך אולי, אפשר לחשוב, היא גם מובנת מאליה יותר, שהרי ברקע ישנה כנראה איזו הנחה שלא צריך להתעכב עליה, לא צריך להגדילה, לא צריך לומר יותר מכמה מילות קוד המובנות מיד לקהל השומעים, בלי צורך בהסברים נוספים.

להמשיך לקרוא